Värdera företag hos Länia

- Sveriges ledande företagsförmedling

Är du intresserad av att värdera ditt företag? En företagsvärdering är av stort intresse vid både försäljning och köp eller investering i ett företag. En kvalificerad värdering, underlättar överenskommelsen av priset på företaget. Vid  en bankfinansiering kräver oftast kreditbolagen en värdering.

Att värdera ditt företag

Det finns ett flertal teoretiska modeller som används vid värdering av  företag och vi hjälper dig att förstå innebörden och räknar fram rätt värde. Metoderna ska värderas tillsammans med erfarenhet, företagsanalys och kvalificerade bedömningar. Vidare ska hänsyn tas till den dagsaktuella situationen, bransch och verklighet som företaget befinner sig i.

Hur värderas ett företag?

Hur värderas ett bolag? Ska du sälja eller köpa ett annat bolag? Vilken metod som ska användas beror på hur verksamheten ser ut idag och i vilken bransch bolaget verkar i. En tydlig historia över ekonomin ska alltid presenteras.
Gällande bedömningskriterier:
Historik
Bransch
Nuvarande verksamhet
Risker
Tillväxtmöjligheter
Framtidsprognos
Länia Företagsvärdering består av en skriftlig rapport och dokumentation innehållande:
Fakta om företaget (värderingsobjektet)
Omfattning och begränsningar
Sammanfattande värdebedömning
Beskrivning av marknad och konkurrenter
Beskrivning av företaget
Ekonomisk analys av företaget

01

Börja i tid
Vilket syfte har du för att göra en företagsvärdering?

02

Förbered dig
Ta fram kort info om företaget som ska värderas.

03

Sammanställ info
Sammanställ ditt syfte med företagsvärderingen.

04

Kontakta Länia
Kontakta oss för ett inledande möte.
Kontakta oss för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation eller via direktkontakt med en lokal företagsmäklare.
Trygghet, branschkännedom, lång erfarenhet och lokala kontakter, är några av de synpunkter vi hör från våra uppdragsgivare, när vi frågar varför valet föll på Länia.
Din prenumeration kunde inte sparas. Försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Copyright Länia Företagsförmedling AB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu