Startsidan
>
Referenser
>
>
Polskenet förvärvar Boliden Electro AB

Polskenet förvärvar Boliden Electro AB

Polskenet Invest AB investerar i Boliden Electro AB, ett teknikföretag som levererar avancerade elkraftlösningar till bland annat gruvindustrin. Länia Företagsförmedlings Stefan Bohm fungerade som säljarens rådgivare genom processen.

Boliden Electro utvecklar, producerar, installerar och underhåller helhetslösningar av högspänningsanläggningar åt framför allt gruvindustrin med nät- och kraftstationer, ställverk med mera.

Som namnet antyder, är bolaget placerat i Boliden, och har även verksamhet i Kiruna. Det geografiska läget utgör en konkurrensfördel då projekten de anlitas för är avancerade elkraftlösningar i gruvor åt kunder som till exempel Boliden Minerals och LKAB.

Ägarna av Boliden Electro sökte en ny huvudägare med kompetens och drivkraft att ta bolaget vidare i dess utveckling. Bolaget har vuxit på bra under senare år, och ser en hel del utvecklingsmöjligheter framgent. Under processens gång hade ägarna ett flertal potentiella partners att ta ställning till, men ägartrion landade till slut i att jobba vidare med Polskenet.

Bolagets VD Jens Holmqvist ser fram emot det kommande samarbetet med Polskenet Invest och den tillväxtsatsning som planeras ske.
– Vi har haft fullt upp i att utföra avancerade projekt åt våra kunder och har av kapacitetsskäl fått tacka nej till flera intressanta uppdrag. Nu hoppas vi höja kapaciteten på flera plan och därmed kunna ta oss an fler och större projekt.

Bolaget planerar att växa inom fler marknader. Jens ser tillväxtpotential i energimarknaden, mer specifikt inom vattenkraften, där de redan är etablerade om än i mindre skala. Inom Polskenet Invests koncern finns bolag som genomför reparationer, underhåll och service av vattenkraftverken. Polskenet Invests VD, Malte Frisk, bedömer att vattenkraften utgör en marknad där de kan se möjliga synergier mellan bolagen.

Polskenet Invest som investerare, känns tryggt säger Jens. Det är en norrländsk, långsiktig partner med tydlig tillväxtambition. Ambitionerna är höga.
– Vi vill med Polskenet Invest utveckla affärskonceptet ytterligare.

Med de stora investeringar som sker i gruvindustrin, i och med det ökande behovet i vårt samhälle av metaller och mineraler för nya energitekniker, utgör Boliden Electros positionering mot gruvbolagen en stark bas för tillväxt kommande år, säger Malte.
– Bolaget ska fortsätta med det de är bra på, leverans av elkraft åt industrin, och Polskenet Invest ska möjliggöra deras planerade tillväxt, fortsätter han.

Det största behovet framgent, är en utökad personalstyrka där Polskenet Invest planerar att bidra med insikter i hur man kan utvecklas till en alltmer attraktiv arbetsgivare.

Med investeringen i Boliden Electro välkomnar industrikoncernen Polskenet Invest sitt åttonde bolag. Polskenet koncernen omsätter därmed cirka 900 mkr.

Se fler företag till salu

Vill du sälja, köpa eller värdera företag?

Fyll i kontaktformuläret eller ring oss. Söker du en mäklare så hittar du kontaktuppgifterna på sidan om medarbetare.
Kontaktformulär - Dalarnas län
Trygghet, branschkännedom, lång erfarenhet och lokala kontakter, är några av de synpunkter vi hör från våra uppdragsgivare, när vi frågar varför valet föll på Länia.
Copyright Länia Företagsförmedling AB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu