Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 18 augusti 2022
Datum för ikraftträdande 18-Aug-2022

Denna integritetspolicy beskriver den policy som tillämpas av

Länia Företagsförmedling AB, Solna Torg 19, 5tr, Sverige 171 45, Sverige, e-post: info@lania.se, telefon: +08 23 06 50 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( lania.se ). ("Tjänsten"). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till samma sak ber vi dig att inte få tillgång till eller använda tjänsten.
Vi kan när som helst ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande till dig och kommer att lägga ut den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av tjänsten efter denna tid innebär att du godkänner den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

Information som vi samlar in:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn
E-post

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/främjande åtgärder
Administrativ information
Riktad reklam
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi fått ditt samtycke och då endast för det/de ändamål som ger samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar din information:
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Analytics
Insamling och bearbetning av uppgifter

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast i det syfte för vilket de överfördes och att de inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det nämnda syftet.
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Lagring av din information:
Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter det att användarna avslutat sina konton eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, t.ex. för att föra register/rapportera i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, t.ex. för att upprätthålla lagliga rättigheter, förebygga bedrägerier osv. Resterande anonym information och aggregerad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:
Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@lania.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de begärda personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de begärda ändamålen, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter begärdes.

Kakor etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och om dina val i samband med denna spårningsteknik, se vår Cookiepolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål/dataskyddsombud:
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina uppgifter som finns hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt klagomålsansvariga på Länia Företagsförmedling AB, Solna Torg 19, 5tr, e-post: info@lania.se. Vi kommer att behandla dina klagomål i enlighet med tillämplig lag.

Trygghet, branschkännedom, lång erfarenhet och lokala kontakter, är några av de synpunkter vi hör från våra uppdragsgivare, när vi frågar varför valet föll på Länia.
Din prenumeration kunde inte sparas. Försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Copyright Länia Företagsförmedling AB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu