Plantskola till salu

Plats
Skåne
Omsättning
17 Mkr
Upplagt
16 november 2022

Företaget är verksamt sedan över 50 år i branschen genom två generationer i samma familj.

Basen i företagets utbud ligger i produktion och försäljning av olika typer av växter och plantor, dels frilandsodlat och dels krukodlat. Merparten av dessa odlingar kommer från egenproducerat material.

Företagets övergripande målsättning varit att handla med så mycket som möjligt av egenproducerade växter från egen förökning. Dock har de senaste årens ökade efterfrågan på krukodlat medfört att även en del handel av färdigvaror tillkommit.

Företagets försäljning sker till största delen i Sverige. Företaget säljer bara B2B och merparten av försäljningen går till ett fåtal större kunder. En mindre del av försäljningen i Sverige går till garden-centers och aktörer inom e-handeln.

Dessutom sker viss export av häckväxter till Norge och Finland.

 

Ägarna ser en stor möjlighet till expansion de närmaste åren eftersom efterfrågan ökat parallellt som antalet producenter minskat.

För rätt företag eller person kan detta ge en mycket positiv utveckling, dels med företagets positionering på marknaden (få aktörer och stor efterfrågan) och dels den ökande e-handeln.

Företaget har en väl inarbetad organisation med erfarna och duktiga medarbetare. För rätt köpare finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det finns också stora synergieffekter för en redan etablerad aktör i branschen samtidigt som det finns stora möjligheter för en ny aktör att komma in på en ny marknad eller segment.

Köpare förväntas inkomma med bud på 100% av aktierna i bolaget alternativt överenskommet inkråm i bolaget.

Samtliga objekt till salu hittar du i Länias butik på bolagsplatsen och Objektvision
Trygghet, branschkännedom, lång erfarenhet och lokala kontakter, är några av de synpunkter vi hör från våra uppdragsgivare, när vi frågar varför valet föll på Länia.
Din prenumeration kunde inte sparas. Försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Copyright Länia Företagsförmedling AB © 2022 All Rights Reserved
crossmenu